Oefeningen Met Ladder 49231684558 O

Gecertificeerde tennisscholen seizoen 2022-2023 bekend

Komend jaar vervolgt de KNLTB de samenwerking met 15 gecertificeerde tennisscholen binnen haar jeugdopleiding. Samen met deze scholen wil de KNLTB talentvolle jeugdspelers zo optimaal mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Gecertificeerde tennisscholen leiden spelers in de leeftijd 11 tot en met 14 jaar op. Dit doen zij volgens het principe van het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top’. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen. De KNLTB helpt de gecertificeerde scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner, door ze bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven tot het volgen van de opleiding Talentherkenning. Ook maakt de KNLTB met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties en de manier van samenwerken.  

Martijn Voorbraak, KNLTB Coach Jeugd over het belang van deze samenwerking. “Afgelopen jaren is er hard gebouwd aan het netwerk van de gecertificeerde tennisscholen om zodoende de talenten zoveel mogelijk te bundelen. Zo versterken de kinderen elkaar onder het motto ‘spelers maken spelers’ onder leiding van ervaren trainers. Er zijn heldere lichtpuntjes qua prestaties, zowel bij de professionals als bij de junioren. Toch moet de lat beduidend omhoog als we duurzaam willen presteren op internationaal niveau. Daar gaan we dus samen voor!”  

De samenwerking met de gecertificeerde tennisscholen wordt met één jaar verlengd, per 1 september 2022. De samenwerking met de huidige scholen in het netwerk, loopt nog tot en met 31 augustus 2022.  

Van talent naar prof 

De KNLTB creëert een toptennisklimaat waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Binnen de KNLTB Jeugdopleiding stroomt een talent van de vereniging in bij het instroomprogramma, vervolgens door naar een (gecertificeerde) tennisschool en van daar in een maatwerktraject van de KNLTB als jeugdspeler of als jonge prof.