Mees Rottgering forehand schreeuw

Jeugdopleiding

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB nauw samen met gecertificeerde tennisscholen. Daarnaast zijn we in 2020 gestart met instroomtrainingen voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar. 

Al deze partners hebben zich bereid getoond samen met de KNLTB de beste jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top'. Ben je nieuwsgierig hoe je een goede tennisser kan worden en hoeveel uur een prestatieve jeugdspelers gemiddeld op de baan zou moeten staat ten opzichte van een recreatieve jeugdspeler? Klik hier voor een handig overzicht.  

Instroomtrainingen (7 t/m 10 jaar)

Sinds 2020 faciliteert de KNLTB in samenwerking met tennisleraren het zogenoemde instroomprogramma voor kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar. Instroomtrainingen zijn bedoeld voor gedreven spelers met cluboverstijgend niveau. De instroomtrainingen bieden leergierige jeugdspelers, aanvullend op clubtrainingen, een uitdagende activiteit met gelijkgestemde leeftijdsgenoten en onder goede begeleiding. 

Gecertificeerde tennisscholen (vanaf 10/11 jaar)

Vanaf het seizoen 2023-2024 zijn er 11 gecertificeerde tennisscholen. Binnen de KNLTB Jeugdopleiding stroomt een talent straks van de vereniging door naar instroomtrainingen, vervolgens naar een gecertificeerde tennisschool en vandaar in een maatwerktraject van de KNLTB als jeugdspeler of als jonge prof. Vanaf het seizoen 2024-2025 verdwijnt de huidige opzet van gecertificeerde tennisscholen en keert de KNLTB een individuele subsidie uit aan selectiespelers in plaats van aan de gecertificeerde tennisscholen. Meer informatie over de verbeteringen lees je hier.

Beleidsdocumenten

We hebben enkele aspecten uit het toptennisplan "Five Steps to the Top" verder uitgewerkt, zoals meer informatie over voeding, het aanvragen van wildcards en travelling coaches. Je kunt deze documenten hier vinden. 

Ouderpanel 

Sinds januari 2022 heeft de KNLTB een ouderpanel aangesteld. Binnen de selectie van groep 1 (7 t/m 10 jaar), 2 (11 t/m 14 jaar) en 3 (15 t/m 18 jaar) is de vraag uitgezet welke ouders zich zouden willen inzetten voor dit ouderpanel. Het ouderpanel bestaat idealiter uit 8 ouders die de jongens en meiden binnen alle leeftijdsgroepen in de selectie kunnen vertegenwoordigen. Je leest alles over het ouderpanel hier.