Junioren Tour schreeuw

Inschrijving voor nieuwe instroomleraren geopend

Om actiever betrokken te zijn bij kinderen met cluboverstijgend niveau in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar, heeft de KNLTB in 2020 een netwerk van leraren opgezet dat verantwoordelijk is voor een cluboverstijgend instroomprogramma. Ieder jaar krijgen leraren de mogelijkheid om instroomleraar te worden. De inschrijving voor het seizoen 2022-2023 staat van 27 januari tot en met 13 februari open.  

Het instroomprogramma is bedoeld voor gedreven jeugdspelers. Een belangrijk onderdeel van het instroomprogramma zijn de instroomtrainingen. Met deze trainingen blijven de jeugdspelers gewoon lid van hun eigen vereniging, maar krijgen ze een extra mogelijkheid (bovenop de clubtrainingen) om ook één keer per week te trainen met kinderen van dezelfde leeftijd en een gelijkwaardig niveau. De trainingen dragen bij aan de ontwikkeling van een jeugdspeler, maar zorgen daarnaast ook voor spelplezier. Voor de KNLTB is het instroomprogramma een manier om kinderen met potentie te herkennen. 

Inhoud van het programma 

Het instroomprogramma bestaat uit: 

  • Een circa 30-weeks trainingsprogramma waarin tennis- en bewegingsvaardigheden centraal staan. Een impressie van een instroomtraining kun je hier bekijken; 
  • Uitwisselingen met instroomspelers van andere instroomlocaties; 
  • Tenniskids events georganiseerd door instroomleraren; 
  • Fysieke testen 
  • Landelijke meetmomenten 
  • Ouderbijeenkomsten 

Het programma wordt door iedere instroomleraar in twee trainingsgroepen aangeboden: één groep oranje (7/8 jaar) en één groep groen (9/10 jaar). Het uitgangspunt voor elke trainingsgroep is dat deze bestaat uit 8 tot 10 gelijkwaardige kinderen. De trainingsgroepen worden samengesteld tijdens zogenoemde voorspeeldagen, waarbij kinderen uit de regio worden uitgenodigd om deel te nemen aan wedstrijden en activiteiten.  

Bestaande instroomlocaties 

Momenteel geven 35 instroomleraren in Nederland instroomtraining aan ongeveer 450 kinderen. Samen met deze leraren is er dit seizoen gewerkt aan het optimaliseren van het programma. Het doel is om het seizoen 2022/2023 de kwaliteit en kwantiteit van het programma verder te verhogen. In januari en februari vindt met de huidige instroomleraren een evaluatie plaats.  

Inschrijving en procedure 

Alle leraren (met een geldige licentie) die in aanmerking willen komen voor instroomleraar kunnen tot en met 13 februari een online vragenlijst invullen. De kwaliteit van de leraar, samenwerking, het aantal jeugdspelers in de omgeving en een indooraccommodatie zijn belangrijke toetsingscriteria. Alle criteria om in aanmerking te komen voor instroomleraar kun je hier bekijken.  

Op basis van de online selectietoets bepaalt de certificeringscommissie welke leraren het certificeringstraject mogen vervolgen. Onafhankelijk adviesbureau NMC Bright begeleidt het certificeringstraject en zorgt voor een objectieve meting. De certificeringscommissie besluit half februari op basis van de rapporten van NMC Bright welke leraren in aanmerking komen als instroomleraar. Eind februari worden dan vervolgens de instroomleraren voor het seizoen 2022-2023 bekendgemaakt. De voorspeeldagen vinden vanaf 26 maart plaats. 

Van talent naar prof 

Het instroomprogramma sluit aan op de missie van de KNLTB om een toptennisklimaat te creëren waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de route naar de top voor spelers met potentie weer. 

Veelgestelde vragen