Junioren Tour Jeugd

Gecertificeerde tennisscholen

De KNLTB helpt gecertificeerde scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen.

Grote voordelen van trainen bij een gecertificeerde tennisschool zijn onder andere dat de school:

  • De gecertificeerde tennisscholen beschikken over ruime (internationale) ervaring in het opleiden van top-jeugd, kennen de vereiste topsportcultuur en bieden de geselecteerde spelers een individueel trainings- en wedstrijdprogramma aan dat aansluit op de vereisten zoals geschetst in het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top'
  • Beschikt over de kennis en kunde van de KNLTB zoals ex-topspelers en topcoaches, fysieke trainers, medische staf (bondsarts en haar netwerk van specialisten en fysiotherapeut) en de inzet van de video-analist en sportdiëtiste van de KNLTB
  • Er gebruik gemaakt kan worden van het veelzijdige spelervolgsysteem KNLTB TennisLife en het Meerjaren Opleidingsplan Tennis met alle technische, tactische, fysieke en mentale concepten
  • Financiële ondersteuning kan ontvangen voor talentvolle spelers
  • Bij deze tennisscholen trainen de beste kinderen met elkaar in groepsverband

Geen onderscheid meer in onder- en bovenbouw

In het seizoen 2020-2021 komt het onderscheid tussen de onderbouw en bovenbouwscholen te vervallen. Dit heeft als voordeel dat we de gecertificeerde scholen intensiever kunnen begeleiden en we de versnippering van talent beter tegen kunnen gaan. De selectieprocedure voor het nieuwe seizoen was extra streng daardoor, aangezien er in plaats van 33 tennisscholen nog 15 gecertificeerde scholen overblijven. Daarom hebben sommige scholen een 'status aparte' gekregen. Hierdoor blijven geselecteerde spelers die bij deze tennisscholen trainen een financiële ondersteuning ontvangen en komen ze volgend jaar in aanmerking voor mogelijke centralisatie. Op deze manier kunnen we de toekomst van spelers en tennisscholen beter waarborgen.

Veelgestelde vragen