Junioren Tour Jeugd actiefoto diversiteit iedereen

Gecertificeerde tennisscholen

De KNLTB helpt gecertificeerde scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen.

Grote voordelen van trainen bij een gecertificeerde tennisschool zijn onder andere dat de school:

  • Beschikt over ruime (internationale) ervaring in het opleiden van top-jeugd, kennen de vereiste topsportcultuur en bieden de geselecteerde spelers een individueel trainings- en wedstrijdprogramma aan dat aansluit op de vereisten zoals geschetst in het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top';
  • Beschikt over de kennis en kunde van de KNLTB zoals ex-topspelers en topcoaches, fysieke trainers, medische staf (bondsarts en haar netwerk van specialisten en fysiotherapeut) en de inzet van de video-analist en sportdiëtiste van de KNLTB;
  • Gebruik kan maken van het veelzijdige spelervolgsysteem Smartabase en het Meerjaren Opleidingsplan Tennis met alle technische, tactische, fysieke en mentale concepten;
  • Financiële ondersteuning kan ontvangen voor talentvolle spelers;
  • Bij deze tennisscholen trainen de beste kinderen met elkaar in groepsverband.


Seizoen 2024-2025
Vanaf seizoen 2024-2025 verdwijnt de huidige opzet van gecertificeerde tennisscholen en keert de KNLTB een individuele subsidie uit aan selectiespelers in plaats van aan de gecertificeerde tennisscholen. Uiteraard blijft de samenwerking met de huidige gecertificeerde tennisscholen bestaan, zij blijven onderdeel van het netwerk van locaties waar prestatieve programma's gevolgd kunnen worden. Meer informatie over de verbeteringen lees je hier. 

Veelgestelde vragen