Ouders langs de baan

Ouderpanel

Sinds januari 2022 heeft de KNLTB een ouderpanel aangesteld. Binnen de selectie van groep 1 (7 t/m 10 jaar), 2 (11 t/m 14 jaar) en 3 (15 t/m 18 jaar) is de vraag uitgezet welke ouders zich zouden willen inzetten voor dit ouderpanel. Het ouderpanel bestaat idealiter uit 8 ouders die de jongens en meiden binnen alle leeftijdsgroepen in de selectie kunnen vertegenwoordigen. Op dit moment zijn dit de ouders die in het ouderpanel zitten:

 • Meisjes t/m 10 jaar: Evalien Lucas (moeder van Meryam en Yasmina Topcu) 
 • Jongens t/m 10 jaar: Rogier de Bruin (vader van Serge de Bruin)  
 • Meisjes t/m 12 jaar: Jasper Diekema (vader van Yara Diekema)
 • Jongens t/m 12 jaar: Maarten Gijgink (vader van Silvijn Gijgink)
 • Meisjes t/m 14 jaar: Iulian Nitescu (vader van Cara Nitescu) 
 • Jongens t/m 14 jaar: Vacature 
 • Meisjes t/m 16 jaar: Sanne Kleinenberg-Schoon (moeder van Nouk Kleinenberg)
 • Jongens t/m 16 jaar: Annet van de Waarsenburg (moeder van Joris Clermonts)

De rol van het ouderpanel is een klankbordgroep voor de afdeling Toptennis op het gebied van de Jeugdopleiding. Daarnaast geeft het ouderpanel signalen uit het veld door aan de KNLTB. Het ouderpanel is bereikbaar via ouderpanel@knltb.nl en zij zijn ook aanspreekbaar langs de baan. Het ouderpanel vergadert 8 keer per jaar met elkaar, 4 keer met de KNLTB en 4 keer zonder aanwezigheid van de KNLTB. Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze vergaderingen zijn onder andere Junioren Tour, ranglijst, KNLTB-selecties, communicatie etc.

Voorbeelden waar het ouderpanel over mee heeft gedacht zijn:

 • Inhoud van de kick-off
 • Belang volledige factsheets bij JT-toernooien
 • Communicatie rondom de KNLTB selecties van groep 2 (11-14 jarigen)

De KNLTB deelt regelmatig stukken met het ouderpanel om input hierop te ontvangen. Elke ouder heeft een zittingsperiode van 2 jaar, daarna wordt er opnieuw gekeken naar de samenstelling van het ouderpanel. Nieuwe leden binnen het ouderpanel worden gekozen door het zittende ouderpanel.

Voor verdere vragen over het ouderpanel kun je bij ons terecht via jeugdopleiding@knltb.nl.