Tennisles leraar met kind

Inschrijving certificering tennisscholen seizoen 2023-2024 open

Om talentvolle jeugdspelers zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling, werkt de KNLTB binnen haar jeugdopleiding samen met een aantal geselecteerde tennisscholen. Elk jaar vindt er met alle huidige tennisscholen een eindevaluatie plaats en wordt er voor eventuele nieuwe tennisscholen een selectietraject gestart. De inschrijving voor het seizoen 2023-2024 staat van 24 april tot en met 7 mei open.

Gecertificeerde scholen leiden spelers in de leeftijd 10/11 tot en met 13/14 jaar op. Dit doen zij volgens het principe van het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top’. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op de internationale standaard van jeugdopleidingen. De KNLTB helpt de gecertificeerde scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner, door bijvoorbeeld ze de mogelijkheid te geven tot het volgen van de opleiding Talentherkenning. Ook maakt de KNLTB met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties en de manier van samenwerken.

Internationaal een rol spelen

Martijn Voorbraak, KNLTB Coach Jeugd: “De afgelopen jaren is er gebouwd aan het netwerk van gecertificeerde tennisscholen. In samenwerking met deze scholen bundelen we de sterkste jeugdspelers om zo het niveau verder te versterken onder leiding van ervaren trainers. In de leeftijdsfase 11-14 jaar is er heel veel ontwikkeling mogelijk, maar ook nodig als we internationaal op de lange termijn een rol van betekenis willen spelen. Er zijn steeds betere prestaties, zowel bij de professionals als bij de junioren. Toch kan en moet de lat beduidend hoger. Er is meer dan genoeg te doen en topsport staat nooit stil. We blijven geloven in het zoveel mogelijk samen brengen van spelers met dezelfde ambitie en mogelijkheden en sturen nog zorgvuldiger op trainings- en wedstrijdprogramma's.”

Voordelen

De gecertificeerde tennisscholen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de Nederlandse tennisopleiding, maar certificering biedt ook enkele andere voordelen. Zo hebben de tennisscholen nauw contact met specialisten van de KNLTB zoals voormalig topspelers, topcoaches en de medische staf. Geselecteerde spelers die trainen bij een gecertificeerde tennisschool ontvangen een financiële bijdrage. Alle geselecteerde spelers worden daarnaast uitgenodigd voor testdagen, monitortrainingen en themadagen op het Nationaal Tennis Centrum (NTC).

Inschrijving en procedure

Tennisscholen die de ambitie hebben om gecertificeerd te worden, graag willen samenwerken met andere tennisscholen, instroomleraren en met de KNLTB en denken te kunnen voldoen aan de selectiecriteria, kunnen zich tot zondag 7 mei aanmelden via jeugdopleiding@knltb.nl. Zij worden vervolgens uitgenodigd voor een online selectietoets en een eventueel gesprek. Op basis hiervan bepaalt de certificeringscommissie welke tennisscholen het certificeringstraject mogen vervolgen. Onafhankelijk adviesbureau NMC Bright begeleidt het certificeringstraject en zorgt voor een objectieve meting.

De huidige tennisscholen in het netwerk hebben een verbintenis tot 1 september 2023. Na de selectieprocedure wordt eind mei bekendgemaakt welke tennisscholen vanaf september deel uitmaken van het netwerk.

Van talent naar prof

De KNLTB creëert een toptennisklimaat waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Binnen de KNLTB Jeugdopleiding stroomt een talent van de vereniging in bij het instroomprogramma, vervolgens door naar een (gecertificeerde) tennisschool en van daar in een maatwerktraject van de KNLTB als jeugdspeler of als jonge prof. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de route naar de top voor spelers met potentie weer.