393A4742

Inschrijving voor nieuwe instroomleraren geopend

Om actiever betrokken te zijn bij kinderen met cluboverstijgend niveau in de leeftijdscategorie 7 tot en met 10 jaar, heeft de KNLTB in 2020 een netwerk van leraren opgezet dat verantwoordelijk is voor een cluboverstijgend instroomprogramma. Ieder jaar krijgen leraren de mogelijkheid om instroomleraar te worden. De inschrijving voor het seizoen 2023-2024 staat van 19 januari tot en met 5 februari open. 

Het instroomprogramma is bedoeld voor gedreven jeugdspelers. Een belangrijk onderdeel van het instroomprogramma zijn de instroomtrainingen. Met deze trainingen blijven de jeugdspelers gewoon lid van hun eigen vereniging, maar krijgen ze een extra mogelijkheid (bovenop de clubtrainingen) om ook één keer per week te trainen met kinderen van dezelfde leeftijd en een gelijkwaardig niveau. De trainingen dragen bij aan de ontwikkeling van een jeugdspeler, maar zorgen daarnaast ook voor spelplezier. Voor de KNLTB is het instroomprogramma een manier om kinderen met potentie te herkennen.  

Inhoud van het programma 

Het instroomprogramma bestaat uit: 

  • Een circa 30-weeks trainingsprogramma waarin tennis- en bewegingsvaardigheden centraal staan. Een impressie van een instroomtraining kun je hier bekijken; 
  • Uitwisselingen met instroomspelers van andere instroomlocaties; 
  • Tenniskids events georganiseerd door instroomleraren; 
  • Fysieke testen die worden afgenomen door Skills Intelligence;
  • Regionale wedstrijddagen;
  • Ouderbijeenkomsten; 
  • Instroomshirt.  

Het programma wordt door bijna iedere instroomleraar in twee trainingsgroepen aangeboden: een groep oranje (7/8 jaar) en een groep groen (9/10 jaar). Het uitgangspunt voor elke trainingsgroep is dat deze bestaat uit 8 tot 10 gelijkwaardige kinderen. De trainingsgroepen worden samengesteld tijdens zogenoemde voorspeeldagen, waarbij kinderen uit de regio worden uitgenodigd om deel te nemen aan wedstrijden en activiteiten. 

Bestaande instroomlocaties 

Momenteel worden er op 32 locaties in Nederland instroomtrainingen gegeven aan 420 kinderen. Samen met de leraren is er dit seizoen gewerkt aan het optimaliseren van het programma. Het doel is om het seizoen 2023/2024 de kwaliteit van het programma verder te verhogen. In januari en februari vindt met de huidige instroomleraren een evaluatie plaats. 

Op dit moment zijn we nog op zoek naar instroomlocaties in de regio Deventer, Zwolle, Venray, Rotterdam en Leiden. Je kunt je altijd inschrijven, echter is de kans groter dat de pitch wordt toegekend in één van de genoemde gebieden.   

Inschrijving en procedure 

Alle leraren (met een geldige licentie) die in aanmerking willen komen voor instroomleraar kunnen tot en met 5 februari een online vragenlijst invullen. De kwaliteit van de leraar, samenwerking, het aantal jeugdspelers in de omgeving en een indooraccommodatie zijn belangrijke toetsingscriteria. Alle criteria om in aanmerking te komen voor instroomleraar kun je hier bekijken. 

Op basis van de online selectietoets bepaalt de certificeringscommissie welke leraren het certificeringstraject mogen vervolgen. Onafhankelijk adviesbureau NMC Bright begeleidt het certificeringstraject en zorgt voor een objectieve meting. De certificeringscommissie besluit half februari op basis van de rapporten van NMC Bright welke leraren in aanmerking komen als instroomleraar. Eind februari worden dan vervolgens de instroomleraren voor het seizoen 2023-2024 bekendgemaakt. De voorspeeldagen vinden regionaal vanaf 25 maart plaats. Meer informatie vind je hier. 

Van talent naar prof 

Het instroomprogramma sluit aan op de missie van de KNLTB om een toptennisklimaat te creëren waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de route naar de top voor spelers met potentie weer.