Gravel lijnen geveegd

KNLTB start met centralisatie programma voor beste jeugd

In september van dit jaar gaat de KNLTB van start met een centralisatie programma voor de beste jeugdspelers van ongeveer 14 tot 17/18 jaar oud. Een selecte groep van ongeveer 10 tot 16 spelers gaat in Doorn samen trainen, wonen en naar school. Door het aanbieden van de beste faciliteiten, training en begeleiding wordt er een toptennisklimaat gecreëerd, waarin spelers de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. 

Het centralisatie programma maakt onderdeel uit van het toptennisplan ‘Five Steps to the Top’ en sluit aan bij de missie van de KNLTB om de komende jaren structureel meer Nederlandse tennissers in de wereldtop te krijgen. Jacco Eltingh, Technisch Directeur KNLTB: “Als KNLTB geloven we in een centraal programma waar een aantal spelers samen komen op één locatie om te trainen, naar school te gaan en samen te wonen. We hebben zo’n 3 jaar de tijd genomen om grondig onderzoek te doen naar alle voor- en nadelen die bij zo’n programma komen kijken. We hebben gekeken naar ervaringen uit het verleden en uit het buitenland en zijn tot de conclusie gekomen dat dit de beste manier is om structureel spelers te kunnen opleiden volgens de maatstaven van het internationaal tennis. Het is een belangrijke en geen alledaagse keuze, voor zowel de KNLTB, spelers, ouders als leraren. Maar het is nodig voor het Nederlands tennis, zodat we de komende jaren op constante wijze spelers kunnen door laten groeien naar de top.”

De KNLTB heeft met Tenniscentrum Heuvelrug in Doorn, gekozen voor een omgeving met goede faciliteiten en een ervaren hoofdtrainer. De spelers gaan onder leiding van Tjerk Bogtstra en zijn team trainen. “Tjerk is één van de beste opleiders van Nederland voor deze leeftijdsgroep. Met zijn ervaring, kennis en drive, de ondersteuning van de Technische Staf van de KNLTB en de rustige omgeving waarin de spelers zich bevinden, zijn we ervan overtuigd dat dit de beste omstandigheden zijn voor het opleiden van deze groep spelers. Bovendien zijn er op deze locatie voldoende goede sparringpartners beschikbaar om homogene trainingsgroepen te maken”, aldus Eltingh.

Van talent naar prof

Het centralisatie programma is een volgende stap in de missie van de KNLTB om een toptennisklimaat te creëren waarin elk talent van jong tot oud met de juiste training en begeleiding de kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Een stap die aansluit op de al bestaande samenwerkingen met gecertificeerde tennisscholen en leraren die de KNLTB Instroomtrainingen verzorgen. De afbeelding hierboven geeft een overzicht van de route naar de top voor spelers met potentie.

Selectie gecertificeerde tennisscholen 2021/2022

Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen de gecertificeerde tennisscholen vanaf het seizoen 2021/2022 de jeugdopleiding voor kinderen in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar (voorheen t/m 17 jaar).

De KNLTB ondersteunt de gecertificeerde scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en het contact met de ouders. Om de kwaliteit en de kwantiteit binnen de opleidingen te blijven waarborgen, vinden er in maart van dit jaar eindevaluaties plaats met de huidige gecertificeerde partners en wordt er voor eventuele nieuwe partners een selectietraject opengesteld. In april vindt de besluitvorming plaats en begin mei wordt bekendgemaakt welke tennisscholen gecertificeerd opleidingspartner van de KNLTB zijn of blijven.

Instroomtrainingen

Om actiever betrokken te zijn bij kinderen met cluboverstijgend niveau in de leeftijdscategorie 7 tot 10 jaar, heeft de KNLTB in 2020 een samenwerkend netwerk van leraren opgezet dat verantwoordelijk is voor een cluboverstijgend instroomprogramma. Het programma is bedoeld voor gedreven en talentvolle jeugdspelers. Met de instroomtrainingen blijven de kinderen gewoon lid van hun eigen vereniging, maar krijgen ze een extra mogelijkheid (bovenop de clubtrainingen) om ook één keer per week te trainen met kinderen van een gelijkwaardig niveau. Voor de KNLTB zijn de trainingen een manier om talent te herkennen.

In 2020 zijn er ongeveer 40 leraren voor twee jaar aangewezen als KNLTB Instroomleraar. Om te zorgen voor een goede landelijke dekking wordt voor het seizoen 2021/2022 daar nog een aantal instroomleraren aan toegevoegd. De procedure hiervoor wordt in februari opgestart en begin mei wordt bekendgemaakt met welke instroomleraren de KNLTB gaat samenwerken.