tenniskids groen dubbel

Gecertificeerde tennisscholen seizoen 2020-2021 bekend!

De gecertificeerde tennisscholen voor het seizoen 2020-2021 zijn bekend! Samen met deze scholen wil de KNLTB de route naar de top voor jeugdspelers zo goed mogelijk faciliteren. De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt.

In het nieuwe seizoen 2020-2021 komt het onderscheid tussen de onderbouw en bovenbouwscholen te vervallen. Dit heeft als voordeel dat we de gecertificeerde scholen intensiever kunnen begeleiden en we de versnippering van talent beter tegen kunnen gaan.

De selectieprocedure was daardoor extra streng dit jaar, aangezien er in plaats van 33 tennisscholen nog 15 gecertificeerde scholen overblijven. Jacco Eltingh, Technisch Directeur KNLTB: “Minder locaties leidt uiteindelijk tot minder versnippering van talent. Samen trainen is in onze ogen dan ook zeer belangrijk. We snappen dat dit gevolgen heeft voor de niet geselecteerde scholen, daarom hebben sommige daarvan een ‘status aparte’ gekregen. Hierdoor blijven geselecteerde spelers die bij deze tennisscholen trainen een financiële ondersteuning ontvangen en komen ze volgend jaar in aanmerking voor mogelijke centralisatie. Op deze manier kunnen we de toekomst van spelers en tennisscholen beter waarborgen.”

Waarom hebben we gekozen voor één vorm van certificering?

  • Met twee vormen van certificering was het de bedoeling dat spelers door zouden stromen van een onderbouw naar een bovenbouw school. Helaas bleek dit in de praktijk niet het geval te zijn;
  • We hebben momenteel 33 gecertificeerde tennisscholen met wie we intensief samenwerken om de kwaliteit te waarborgen. Met één vorm van certificering gaan we terug naar 15 scholen waardoor we deze intensiever kunnen begeleiden;
  • Er nog steeds een grote versnippering is van talent met 33 scholen;
  • De leeftijdsspanne van onderbouw tennisscholen 1 jaar overlapt met het nieuwe Instroomprogramma.

In de ideale situatie stroomt een talent straks van de vereniging door naar instroomtrainingen, vervolgens naar een gecertificeerde tennisschool en vandaar naar de nationale selectie. 

Meerjaren Opleidingsplan Tennis: Route naar de top

Alle gecertificeerde partners hebben zich bereid getoond samen met de KNLTB de beste jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top'. Ze beschikken over een netwerk van specialisten op fysiek en sportmedisch gebied, zoals een sportarts, fysiotherapeut, sportdiëtist en sportpsycholoog. Daarnaast komen de beste jeugdspelers vanaf 11 jaar in aanmerking voor een financiële ondersteuning.

De nu geselecteerde tennisscholen maken een jaar deel uit van het netwerk, startend op 1 september 2020. De samenwerking met de huidige scholen in het netwerk, loopt nog tot en met 31 augustus. In 2021 wordt het certificeringstraject opnieuw in gang gezet.